Samtidsdiagnose

Sundhedsstyrelsens etiske vildrede

– 2. oktober 2014

Offentlige myndigheder vil gerne optræde som “virksomheder”. Men glemmer så alt for nemt deres særligt bemyndigede ansvar

Farvel til den praktiserende læge

– 8. september 2014

Den nye sundhedslov er del af en revolution, der er langt mere radikal end afskeden med huslægen i forrige århundrede

Når ’viden’ får en helt ny betydning

– 21. januar 2013

Uden forudgående folkelig debat eller demokratisk beslutning er videnssamfundet ved at forvandle sig til noget ganske andet, end det oprindelig var

Pressens oversete rolle i nutidens demokrati

– 18. december 2012

Debatten om den britiske Leveson-rapport og News of the World skandalen overser det måske allervæsentligste

Tabuer og rationalisme i politik

– 12. november 2012

I den etiske debat støder “eksperternes” rationelle argumenter igen og igen sammen med dybere liggende tilskyndelser. Det gælder også i spørgsmålet om incest

Det sårbare samfund

– 21. oktober 2011

Spørgsmålet er, om vores skrøbelighed, vores uro og vores behandlingsmani er betinget af dybere liggende strukturer i velfærdsstaten

Nihilismen i Norge – og Danmark

– 7. august 2011

TV2’s Niels Brinch, Politikens Anita Bay Bundegaard og Berlingske Tidendes Sørine Gotfredsen er paradoksalt nok beslægtede repræsentanter for en dansk debatkultur i forrådnelse

Optimisme og håb

– 4. april 2011

Reklameindustrien forkynder den herskende religion, helt uden anelser om hvad den foretager sig

Forretningsmanden

– 17. marts 2011

Fremover er det slet ikke meningen, at intellektuelle skal kunne eksistere som frie, kun som forretningsmænd

Retten til eget afkom – og genopretningspakken

– 31. maj 2010

Regeringens Genopretningspakke vil fjerne subsidieringen af den danske befrugtningsindustri. Det er både glædeligt og modigt