Teknoantropologi

Solsorten skutter sig

– 10. februar 2014

I vores begejstring for nye teknologiers muligheder synes vi at have glemt digitaliseringens begrænsninger

Befriet fra svangerskabets byrde

– 6. januar 2014

Den gammeldags forplantningsmetode vil inden længe kunne afskaffes helt – så er vi fri for dét besvær!

Det uforudsigelige

– 25. november 2013

Hvis Big Data havde været tilgængelig for Stasi, ville Berlinmuren sandsynligvis aldrig være faldet. Når videnskabens “forudsigelser” bliver bestemmende

En etisk komponent i fremtidens patentlov?

– 21. oktober 2013

Når det drejer sig om at tjene penge i biotek-industrien, er der næsten aldrig plads til at bringe etik på banen

Nu ligner hun Gitte Stallone

– 15. juli 2013

Mens vi debatterer, om vi vil tillade medicinske teknologier, der forandrer vores følelseliv, er vi allerede i fuld gang – men måske uden at vide det

Den planlagte eksistens

– 25. februar 2013

Det kaldes “frit valg”, men myndighederne forventer, at alle træffer et bestemt valg: udskyd børnene! Det anses nemlig for ‘rationelt’ og ‘effektivt’.

Når ’viden’ får en helt ny betydning

– 21. januar 2013

Uden forudgående folkelig debat eller demokratisk beslutning er videnssamfundet ved at forvandle sig til noget ganske andet, end det oprindelig var

Ulykken, håbet og den lægelige ekspertise

– 29. oktober 2012

Diagnosen “hjernedød” bliver mere og mere flydende. Men det er en indsigt, der vanskeligt lader sig forene med den lægevidenskabelige kultur

Videnskabelig dødsforagt – på alles vegne

– 20. august 2012

Geo-engineering er det sidste nye forsøg på at løse klodens klimaproblemer med et såkaldt teknisk fix

Teknik, menneske, ansvar

– 29. juni 2012

Teknoantropologi. Nyt akademisk fag forbinder opfinderen med samfundet og undersøger de etiske konsekvenser af teknologien.