Mønsteret der forbinder

– 14. januar 2006

GREGORY BATESON (1904-80) –– “Hvad er det for et møn­ster, der forbinder en krabbe med en hummer, orkidéen med kodriveren, og dem alle fire med mig? Og mig med dig? Og os alle seks med amøben i én retning og med den ‘back-ward’ skizofrene i en anden retning?”

Når vi ikke kan svare på det spørgsmål, er det måske fordi vi har misforstået, hvad mind er for noget, skriver Jesper Hoffmeyer i sit forord til Gregory Batesons Ånd og Natur (dansk 1984). 

Den store antropolog og kommunikations­teoretiker bliver ved med at øve indflydelse på både biologer, psykologer og samfundsforskere. Ligenu er der en ny Bateson-renæssance på det danske bogmarked.

Klavs Birkholm taler med Mary Cathrine Bateson, der samarbejdede med sin far og i dag søger at forvalte hans arv. Hun fortæller om den voksende interesse for Gregory Batesons helhedstænkning, og specielt om hans forståelse af sammenhænge i den levende natur.

Bent Ølgaard (cand. theol. & psyk.) er vistnok den eneste, der indtil nu har skrevet en samlet introduktion til Gregory Batesons forfatter­skab. Ølgaard fortæller om dele af Batesons liv og værk, bl.a. hans forskning i stammeritualer på Ny Guinea og hans indflydelsesrige teori om skizofreni.

Mønsteret, der forbinder er en radiofeature, nyproduceret af Klavs Birkholm i maj 2010. Et mere omfattende program om Gregory Bateson har Klavs Birkholm produceret til programserien Agenda; det blev publiceret på Danmarks Radio, P1 14.januar 2006