Foredrag

Klavs Birkholm

Klavs Birkholm holder mange foredrag.

Han dyrker både de klassiske talerstolsforedrag i traditionen fra det danske forsamlingshus, og de mere avancerede multimedie-shows med billeder, lyd og videoklip. Formen afstemmes efter ønsker og behov.

Klavs kan skabe begejstring i mange forsamlinger. Han taler ikke ned til sine tilhørere, han taler dem op på tæerne. Latter blandes med alvor. Og med sin erfaring som interviewer kan han få alle i salen til at føle sig som deltagere i en fælles samtale.

Klavs Birkholm har faglig baggrund for at tale om mange forskellige emner og åbne blikket for nye sammenhænge (Se Om Klavs Birkholm). Du er derfor velkommen til at kontakte ham med forespørgsel om et nyt emne, som han ikke tidligere har talt om. Listen nedenfor omfatter de emner, som er mest efterspurgte for tiden.

Klavs Birkholm er også glad for at undervise og holde hele kursusdage. Og han påtager sig gerne en funktion som ordstyrer, hvis temaet ellers er meningsfuldt. Du er velkommen til at maile (birkholm@soundsense.dk) eller ringe (+45 60644886) til mig.

Foredragsemner

Drømmen om det perfekte menneske

Teknisk er det i dag muligt at give mennesker en bedre hørelse og et bedre syn end de sanser vi fødes med. Snart er det også muligt at forbedre vores intelligens og vores hørelse med smarte mediciner. Teknologierne udvikles hastigt, man taler om det ‘optimerede’ menneske.

Kunstig intelligens: Har mennesket en chance?

Cyborg Woman - Humanoid

Nogle frygter det, andre ser frem til det: en verden, hvor kunstig intelligens fylder mere og mere. En verden, hvor robotter overtager næsten alle arbejdsfunktioner – fra rengøring til omsorg, fra lagerarbejderens job til lægens job. Er det fup eller fakta? Og er det sandt, at vi har udsigt til en situation, hvor maskinerne bliver klogere end menneskene – og måske ligefrem overtager magten?

Med hjernen på internettet

brainscanspost1Usikkerheden breder sig: hvad gør det ved børn og voksne, hvis man tilbringer timevis på internettet og de sociale medier – som flere og flere jo gør? Hvad gør det ved hukommelsen? Hvad gør det ved evnen til at tænke kreativt? Hvad gør det ved evnen til at sætte sig ind i noget kompliceret. Alt det kan den nyere hjerneforskning give os svar på. Men er svaret forbudt for børn? Eller for voksne? – Om, hvordan en teknologi kan forføre og forandre mennesket.

Digitaliseringens etiske dilemmaer

Alt skal digitaliseres. Tydeligvis alt! Både offentlige og private virksomheder kan ikke få det til at gå hurtigt nok. I nogle tilfælde gør det vores hverdag lettere, men i andre tilfælde virker det modsat. “Hverdagen er digital”, siger den ansvarlige styrelse – og det er jo vitterligt vrøvl! Hvorfor har vi så travlt, og hvad er det for et samfund, den altomfattende digitalisering fører os frem til?

Shakespeares guddommelige humor

ShakespeareFoolIngen forfatter overgår Shakespeare, når det drejer sig om at få tilværelsens kontraster til at mødes. På Shakespeares eget teater, The Globe i London, kan man ikke overvære ét eneste af mesterens skuespil opført, uden at tilskuerne igen og igen flækker i latter. Selv i de sorteste tragedier dukker en nar eller en drukkenbolt op, når det hele er allermest blodigt. Omvendt er der også i de muntreste komedier altid en skygge, noget tragisk i de mest lattervækkende replikker.

Jagten på diagnoser, jagten på medicinsk forbedring

Det medicinsk forbedrede menneskeVi kan snart få medicin mod alting – generthed for eksempel. Flere og flere skoledrenge får ritalin, fordi de er urolige; når man ikke kan sidde stille, diagnosticeres det som en sygdom (ADHD). Og pigerne spiser antidepressiver, de skal tværtimod blive mere livlige Vi kan få medicin, når vi skal præstere – hvad enten det er på sportspladsen eller ved eksamensbordet. Er det et fremskridt?

Troværdighed – i en verden uden tro og værdighed

Det er som om både politikere, presse, bankvæsen og andre tidligere så solide samfundsinstitutioner, har mistet al troværdighed. Og vi kommer mere og mere i tvivl om, hvad der overhovedet gør mennesker troværdige. Hvad er der sket? Og hvad kan der stilles op? En historie om de seneste tiårs enorme forandringer i kultur, politik og hverdagsliv.

Når naturen slår igen 

Naturens vælde, menneskets fælde

… mellem vore aner
er nattergale, traner
og rokkende pingviner

– digter Thorkild Bjørnvig. Naturen er menneskets ophav. Hvad sker der så, når vi omformer naturen i menneskets billede – med motorveje, megabyer, genmodificerede planter og masser af CO2? Med inspiration i landskaber, malerier, digtning og genteknologi vil Klavs Birkholm sætte det moderne natursyn til debat.

Globalisering og folkestyreGlobalisering og folkestyre

For ikke ret længe siden var det noget overrumplende nyt, nu anses det for et hverdagsfænomen. Men hvad betyder globalisering – økonomisk, politisk, kulturelt? Klavs Birkholm sammenfatter hovedtrækkene i den globale udvikling. Og diskuterer, om koncernernes og politikkens internationalisering kan forenes med det demokrati, der altid har bygget på lokal og national deltagelse.

Etik ved livets begyndelse – De vanskelige valg

Engang fik man bare børn – eller skæbnen afgjorde, at man ikke fik nogen. I dag må unge familier hele tiden vælge til og fra, og mange af disse valg er tunge. Vælger man kunstig befrugtning, følger en række nye, måske uventede dilemmaer. Og for alle gravide gælder, at metoderne til fosterdiagnostik fortæller mere og mere om det kommende barn, men hvad skal vi stille op med alle de nye oplysninger? Skal vi bare sige: ja! Eller: ”Nej tak, doktor, jeg tror ikke vi tager ham?”

Mestrenes mester: Shakespeares skuespil

AllamFalstaff

Efter aftale giver Klavs Birkholm en fortolkede gennemgang af ét, udvalgt Shakespearestykke. Det kan være et stykke, som forsamlingen har et særligt forhold til, skal se i den nærmeste fremtid, eller bare er igang med at læse. Kong Lear, Lige for Lige, Som man behager, Julius Cæsar, Stormen, Richard den Tredje, Et Vintereventyr – der er mindst 36 at vælge imellem!

Velfærdsteknologi og etik

Det siges, at vi om få år vil ”mangle hænder” i omsorgen for syge og ældre. Derfor stormer regioner og kommuner ind i den fagre nye robotverden, hvor smarte teknologier præger dagligdagen på plejehjem, i ældreboliger o.s.v. Men hvad er de menneskelige konsekvenser, hvis f.eks. en spiserobot overtager den opgave at made et menneske, der ikke længere kan spise selv? Og kan en robotsæl føre til besparelser på menneskelig kontakt og samvær?

Referencer

Her er nogle få, udvalgte eksempler på større foredrag m.v., som Klavs Birkholm har holdt de senere år:

 • Etiske udfordringer, når det sociale arbejde digitaliseres. – Faglige konferencer afholdt af Dansk Socialrådgiverforening, Karrebæksminde 21.juni og Glostrup 23.juni 2021.
 • Algoritmer og datastrømme: en trussel mod demokratiet? – Justitia Akademi, 13.juni 2021.
 • Etiske dilemmaer i den digitale velfærdsstat. – Sommerkursus på Grundtvigs Højskole, 7.august 2020.
 • Menneske og Maskine. Robotter i fysioterapien. – Danske Fysioterapeuters konference i Ringsted, 5. oktober 2019.
 • Med hjernen på Internettet. – Odsherrede bibliotekerne, Pakhuset, Nykøbing S, 6.februar 2019.
 • Digitalisering – Forvaltning – Etik. – Foredrag ved Rigsarkivets konference i DGI-byen 7.november 2018.
 • Algoritmens autoritet i et datadrevet sundhedssystem – Foredrag ved IDA-konferencen “Driving Health Tech, Hospital 4.0”, Aalborg 30. november 2017
 • Folkemøde 2017: “Hvad er det for et samfund, vi gerne vil have i 2030 – og hvad betyder teknologierne her?” – Debat med Kim Escherich (IBM), Kristian Weise (CEVEA) og Allan Andreasen (DJØF). Allinge 17. juni 2017.
 • Etiske dilemmaer i GIS-sporing af flygtninge – foredrag ved “Kortdage”, Aarhus Musikhus 7. november 2016
 • Louisiana Live: Samtale om bogen Efter Mennesket – Louisiana 11. februar 2016.
 • Hjerneforskningen i etisk belysning – afsluttende foredrag ved Lederforums 2-dages hjerneseminar, Odense 2. september 2015
 • Etiske dilemmaer i [socialarbejderens] møde med borgeren – Temadag på Socialcenter København, 16.juni 2015
 • Grænser for Mennesket? – Kulturkonference på Museum Sønderjylland, Tønder 4.november 2014
 • Etik og palaver – foredrag ved Kierkegaard-stævne på Grundtvigs Højskole, Hillerød 23.juli 2014
 • Velfærdsteknologi i fremtidens plejeboliger – Diakonissestiftelsen, København 17.september 2013
 • Velfærdsteknologi og etik – temadag i Hjørring Kommune 4.februar 2013
 • Etiske dilemmaer ved screening  foredrag i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, København 23.november 2012 
 • Demokrati og ekspertvælde – foredrag ved tænketanken CURA, København 18.august 2012
 • Hvilke etiske krav bør vi stille til Danmarks kommende velfærdsteknologireform?  oplæg ved konference afholdt af ÆldreSagen i Moltkes Palæ, København 07.06.2012
 • The Ethics of Human Enhancement: the political debate in Denmark  præsentation ved konference på Karlsruher Institut für Technologie, i samarbejde med The Epoch Project under EU’s 7’de rammeprogram, 29.03.2012
 • Kræver en ny tid en ny etik?  foredragsaften i Grundtvigsk Forum for Skjern og omegn, 07.03.2012
 • Løgstrup på den etiske slagmark  foredrag på heldagskonference om K.E. Løgstrup på Århus Universitet, 02.03.2012
 • Velfærdsteknologi og etik i patientplejen  foredrag ved konference i Dansk Selskab for Sygeplejeforskning, Skejby Sygehus, 12.01.2012
 • Utøya og nihilismen i Norge: Kan ondskaben begribes?  foredrag og debat på Københavns Hovedbibliotek, 28.09.2011
 • Hjerneskaderehabilitering: Etiske Aspekter – foredrag ved konference om neurorehabilitering og tværfaglighed, Lions Kollegiet 6.09.2011
 • Fremtidens Kommunikation i Sundhedsvæsenet – foredrag ved Sygeplejefagdag 2011, Odense Universitetshospital 23.08.2011
 • The Ethics of Human Enhancement – Talk at The Intergroup on BioEthics, European Parliament, Strassbourg, 05.07.2011
 • Fremtidens Fosterdiagnostik. Politisk regulering er nødvendig – foredrag ved årsmøde i Dansk Pædiatrisk Selskab, Kolding Fjord 16.05.2011
 • When Man and Technology becomes One. The ethical challenges – forelæsning på Aalborg University, Center for Sansemotorisk Interaktion, 05.05.2011 
 • Troværdighed – i en verden uden tro og værdighed – indledningsforedrag ved op-til-påske stævnet på Hotel Nyborg Strand, 17.04.2011
 • Fredsbevægelsen og Den Kolde Krig. Kunsten og kommunismen – foredrag på Louisiana, Museum for Moderne Kunst, 23.03.2011 (i forbindelse med kunstudstillingen: “Picasso. Fred og Frihed”)
 • The future of prenatal diagnosis: Political regulation is needed – foredrag ved konference om fosterdiagnostik i Oslo, 2.-3.12.2010, arrangeret af Nordisk Bioetisk Komité
 • Etik og Rummelighed – foredrag ved kulturkonference den 26.10.2010 på Museum Sønderjylland, Tønder
 • Etik og magt i sundhedsprofessionernes praksis – undervisningsforløb ved University College Sjælland 17.-19.05.2010
 • Udvælgelse ved livets begyndelse og livets afslutning – Nyborg Kirkehøjskole 19.01.2010
 • Eutanasi og livets afslutning – Temasøndag ved Lyngby Kirke 17.01.2010
 • Velfærdsteknologi og Etik – Landskonference i FOA, Odense 10.12.2009
 • Hvilken moral skabte velfærdsstaten? – Frederiksberg Kirkehøjskole 24.10.2009
 • Den politiske slagmark – Ugekursus på Testrup Højskole 26.07-01.08.2009
 • Anything wrong with the global IVF-industry? – Speech at the conference “Medical Tourism” arranged by Nordisk Kommitté för Bioetik in Sigtuna (Sweden) 11.-12.05.2009.
 • Kristendom og globalisering – Sengeløse Sogn, 29.04.2009
 • Homo Sapiens version 2.0 – Rambøll Jylland, Kolding 24.04.2009
 • Sidder etikken i kroppen? – Vejle Provsti Kirkehøjskole, Mølholm 19.02.2009
 • Ethical Dilemmas in Translational Medicine – Speech at FP10-årsmøde, Molekylær Medicinsk Forskningsenhed, Skejby 27.11.2008
 • Robot, Individ, Samfund – Konference ved Ålborg Universitet, Netværkscenter 28.10.2008
 • Globaliseringens konsekvenser for Social- og Sundhedsområdet i Norden – Temadag ved NOPUS (Nordisk Ministerråds Udviklingsprogram for Uddannelse og Sociale Ydelser), København 17.09.2008
 • Efter Mennesket – Testrup Højskole, 25.06.2008
 • Etik til tiden: Kræver en ny tid en ny etik? – KFUM/KFUK ’s årsstævne for voksne, Nyborg Strand, 19.01.2008
 • Naturens vælde, menneskets fælde – Hobro Bibliotek, 28.02.2007
 • When man makes himself – Speech delivered to Euron Roboethics Atelier, Genova 28th February 2006
 • The Value of Life. Some remarks on biopatents and ethics – Talk at The Intergroup on BioEthics, European Parliament, Strassbourg, 13.01.2005

Hertil kommer massevis af andre foredrag i forsamlingshuse, sognegårde, cafébiografer, på biblioteker, højskoler osv.