N.F.S. Grundtvig

En hjertelig vismand i den post-moderne verden

– 16. januar 2017

Få har beskrevet verden efter kommunismens fald (1989) og terrorangrebet 9/11 (2001) mere præcist og mere illusionsløst end den netop afdøde polsk-engelske sociolog Zygmunt Bauman

Poul Engberg – nationalisme eller folkelighed

– 22. september 2001

Poul Engberg er en af vore dages få, autentiske arvtagere af den grundtvigske tankeverden. Her fejres en af hans mange bøger

Det guddommelige selv

– 20. marts 1993

Niels Buur Hansen kommer vidt omkring i forsøg på at modernisere Grundtvig