Podcast

Radiomikrofon
Se en liste over podcast, som kan lyttes her


Klavs Birkholm ved mikrofonenRadiomontagen er Klavs Birkholms rette element. For ham er det talte ord altid mere levende end de nedskrevne bogstaver – talen har nemlig tonefald, undertoner, hentydninger o.s.v. Tilsvarende er samtalen, når den udspiller sig i tid og rum, helt anderledes sigende og fuld af betydninger end det nedskrevne referat, som offentliggøres på tryk under navn af et ’interview’.

Og i radioprogrammet kan talen og samtalen væves ind i et univers af lyde, rytmer og musikalske elementer – så at helheden bliver en slags kunstværk, et stykke audiokunst. Radiojournalisten bliver på en måde kunsthåndværker, hvad enten programmet kaldes en montage eller en feature.

Samtalen for åben mikrofon kan enten dreje sig om værdivalg og personlige overbevisninger, om kloge indsigter eller om oplevede historier. For Klavs Birkholm indeholder den gode samtale i reglen alle disse elementer. Og samtalen er kun lykkedes, hvis gæsten er blevet tydelig for lytterne. (Sit syn på radiosamtalen har Klavs Birkholm beskrevet nærmere i artiklen ”Af en mikrofonholders bekendelser” [1].)

[1] Og mere udførligt i bogen Hvor blev det grundtvigske af (2004, Aros Forlag) – i kapitlet ”Det er nærvær alt sammen”.