Om Klavs Birkholm

Alt hvad mennesket giver sig i kast med – det være sig i handling, i ord eller på anden vis – må udspringe af samtlige evner i forening; alt indskrænket er forkasteligt. Et herligt maksime, men vanskeligt at efterleve” (J.W.Goethe, 1814)

Klavs Birkholm er journalist, forfatter og foredragsholder. Direktør for tænketanken TeknoEtik (www.TeknoEtik.org). Han var 2003-11 medlem af Det Etiske Råd og her formand for to arbejdsgrupper om opgradering af mennesket – dels med intelligente teknologier (HomoArtefakt), dels med adfærds- og følelsesregulerende medicin (Medicinsk Optimering, november 2010). Han har også deltaget i arbejdet med Rådets redegørelser om bl.a. fremtidens fosterdiagnostik, forskning med kimærer, patenter på menneskets gener og stamceller, og flere andre. Fast klummeskribent ved Kristeligt Dagblad indtil 2018. Fra februar 2012 har han desuden været ansat ved Aalborg Universitet, København, hvor han er med til at opbygge det nye fag TeknoAntropologi.

Foto af Klavs BirkholmSom journalist har Klavs Birkholm især gjort sig bemærket ved at forbinde vidt forskellige vidensfelter og derved afdække nye sammenhænge. Det var hans baggrund i europæisk litteratur- og idéhistorie, der var afgørende for, at han i 1980’erne – før de fleste andre – insisterede på perspektivet om Tysklands og Europas genforening. I 1990 begyndte han sin karriere ved Danmarks Radio ved – sammen med Mikael Lynnerup – at producere det daglige P1-magasin Markedsplads Europa. Her blev (eksempelvis) udfordringerne ved opbygningen af en ny finansiel infrastruktur i Ungarn forbundet med Donau-kulturens klassiske horisont – samtidig med at landets nye entreprenører kom til orde. Tilsvarende blev Tyskland og Frankrigs vidt forskellige økonomiske kulturer sat i sammenhæng med forskellige statstraditioner (Frederik den Store versus Colbert) – samtidig med, at programmet bragte et højprofil-interview med chefen for Deutsche Bundesbank. I lyttertal opnåede Markedsplads Europa en rekordfremgang, især blandt de erhvervsaktive mænd, som P1 ellers har svært ved at fange.

Ved DR fortsatte Klavs Birkholm i kulturafdelingen, hvor han især kastede sig over det klassiske radioessay – en genre, der var blevet findyrket af Frederik Dessau. Nogle af hans essays handler om litteratur, nogle om filosofi, nogle om økonomisk historie, nogle om store tænkere, men alle går de på tværs af grænser og skel. ”Idioten”, ”Købmandsliv og købmandskab”, ”Renæssancens Menneske”, ”Hannah Arendt”, ”Langsomheden”, ”Det Moderne Ubehag” er blot nogle få titler blandt mange.

I 1993 blev Klavs Birkholm udenrigsredaktør ved Dagbladet Information, hvor han straks blev suget ind i Balkankrigenes hvirvelvind. Som redaktør var han tilbageholdende med at anvende de nyhedskilder, der så konflikten i sort/hvid, og som lederskribent afviste han at tage parti for andre end civilbefolkningen. I en tid, hvor pressen var præget af serbofobi, insisterede han på at være lige kritisk over for alle de tre stridende nationalismer – den serbiske, den kroatiske og den bosniske.

Information overtog Klavs Birkholm i nogle år bordet som feature- og weekendredaktør, inden han i 1997 vendte tilbage til Danmarks Radio, i første omgang som redaktør og studievært ved programmerne om tro og eksistens: ”Mennesker og Tro”, ”Folk og Kirke” og ”Teologisk Forum”.

I 1998 grundlagde han – sammen med Jørgen Johansen og Annette Bruun Johansen – det weekendmagasin, der blev hans P1-kendemærke. Millennium blev efter tre år omdøbt til Agenda, men konceptet forblev det samme: at registrere tendenser i tiden før alle andre, og samtidig væve hvert (tematiske) program sammen som en radiofonisk symfoni.

I sin tid ved Aalborg Universitet har han publiceret flere bøger og adskillige artikler om teknologi og etik, etisk teknologivurdering og kulturelle perspektiver i de mest banebrydende teknologier, (se publikationsliste).

Se Det Etiske Råds præsentationsvideo af Klavs Birkholm (2010) her:

CV

1970-1979: Assistent og lektor i europæisk litteratur­historie ved Aarhus og Københavns universiteter.
1982-83: Udenrigsredaktør, politisk revy
1983-1987: Redaktør, Center for Freds- og Konfliktforskning i København
1983-86: Medlem af Regeringens Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU)
1988-1989: Forstander, Ry Højskole
1990-1993: Journalist, DR
1993-1997: Redaktør, Dagbladet Information
1997-2007: Vært og programredaktør, DR
2003-2011: Medlem af Det Etiske Råd
2007- : Egen virksomhed med kurser, foredrag og rådgivning
2008-: Fast column-skriver ved Kristeligt Dagblad
2012-: Ekstern lektor i teknoantropologi ved Aalborg Universitet, København
2017-: Direktør, tænketanken TeknoEtik