Zygmunt Bauman – globaliseringens filosof

– 27. december 1998

Zygmunt BaumanAfspil Radiointerviewet ZygmuntBauman 

Zygmunt Bauman (født 1925) er en af de skarpeste iagttagere af de globaliserede livsvilkår. I dette lange interview, der er optaget i Baumans hjem i Leeds, fortæller den polsk-britiske sociolog om, hvad der kendetegner det postmoderne liv. Om usikkerhed og uvished, om geografiens afslutning, om tidens og rummets komprimering, om storbyerne som slagmark for en Space War, om overgangen fra produktions- til forbrugersamfund og om usynliggørelsen af de nye fattige.

Uddragene fra Baumans bøger er oversat af Klavs Birkholm og læses af skuespilleren Stig Hoffmeyer.