De visionære trafikpolitikere

– 22. november 2000

Af KLAVS BIRKHOLM – indtalt som Dagens Spids på DR-P1 22.november 2000 

Der skal bygges endnu en Øresundsforbindelse: en kombineret bil- og jernbanetunnel mellem Helsingør og Helsingborg. Det foreslår Social­demokraterne i Nordsjælland. Partiets borgmestre, LO-formænd og fol­ketingsmedlemmer i regionen har udarbejdet en såkaldt 13-punkts-plan, der skal sætte ”et væsentligt nordsjællandsk fingeraftryk” på  regeringens nært forestående redegørelse ”Investeringer i Danmarks frem­tid”. Det udtaler folketingsmedlem Klaus Hækkerup, som er valgt i Frederiksværk og initiativtager til 13-punkts-planen.

Meningen med den nye, nordsjællandske Øresundsforbindelse må være at fremskaffe dén ekstra forøgelse af trafikken mellem Danmark og Sverige, som broen – den nu allerede gamle bro længere mod syd – ikke har været i stand til at præstere. Og da vækst i Øresundsregionen har høj prioritet hos både statsministeren og finansministeren, må man formode, at de vil se med velvilje på forslaget fra deres partifæller.

Blandt 13-punkts-planens andre, visionære idéer er iøvrigt, at Frederikssundsmotorvejen udvides med en tunnel under Roskilde Fjord, at Hillerødmotorvejen udvides med et ekstra spor, og at motorringvejs-forbindelsen vest om Storkøbenhavn forbedres! – Det er jo betryg­gende at vide, at de nordsjællandske borgmestre ikke ligger på den lade side, mens deres kollegaer i det midtjyske og det nordjyske arbejder på kraft for at virkeliggøre deres storslåede trafikale idealer.

Den glædelige meddelelse om nordsjællandsk, lokalpolitisk fremsynethed blev mandag fulgt op af: ”Godt nyt fra tænketank i Storbritannien”, som overskriften lød på TV2’s tekst-side. Den gode nyhed fra Centret for Globale Energistudier i London gik såmænd ud på, at vi til foråret kommer til at vade i olie, hvis tendensen til varmere vintre som følge af atmosfærens opvarmning fortsætter. Men, fortsatte TV2’s tekst-redaktion, der er også ”dårligt nyt fra samme tænketank”. For hvis vi til foråret kommer til at vade i olie, så vil Organisationen af Olieproducerende Lande, OPEC formodentlig blive nødt til at sænke produktionen af råolie for at holde prisen oppe. Jeg citerer: ”Centret for Globale Energistudier frygter, at OPEC vil eksportere to millioner tønder råolie færre om dagen, hvis ikke den globale efterspørgsel stiger.”

Det er her, de nordsjællandske socialdemokraters fremsyn kommer som en forløsning. For når bare vi skýnder os at bygge en ekstra Øresundsforbindelse, en tunnel under Roskilde Fjord og nogle flere motorvejsfletninger, så kan vi danskere i hvert fald yde vort bidrag til at øge efterspørgslen på olie og benzin og således minimere den prisforhøjelse, der ellers er en beklagelig følgevirkning af klodens opvarmning. Der er virkelig grund til at ønske Klaus Hækkerup og hans idégruppe tillykke med deres evne til at foregribe.

Ganske vist vil den øgede trafik yderligere hæve klodens gennemsnitstemperatur og dermed gøre vintrene endnu varmere – med endnu større fare for forhøjede oliepriser; men dét problem har idégruppen jo allerede vist vejen til at løse: Jo mere, temperaturen stiger, jo flere broer og motorveje skal vi bygge for på den måde at øge benzinefterspørgslen.

Nu vil en og anden økoflipper måske indvende, at dét ikke er særlig hensynsfuldt overfor andre folk og verdensdele. Tag nu bare det mest nærliggende, svenskerne, der er ved at regne væk, så der snart ikke længere er land, men kun vand for enden af Øresundsforbindelserne. Eller englænderne, der har nedsat en Task Force til håndtering af alle de oversvømmelseskatastrofer, der allerede er begyndt og forudses flere af de kommende år, som følge af den voldsomme vækst i olie- og benzinforbruget. Eller italienerne, der frygter, at det halve Toscana snart vil ligge under havets overflade.

Men dér kan jeg berolige. Alle disse regnkatastrofer er kun midlertidige. Så snart en tilstrækkelig stor mængde af Nordpolsisen er smeltet, vil saltkoncentrationen i Nordhavene blive så lav, at Golfstrøm­men standser. Dermed forsvinder varmetilførslen fra den sydlige halvkugle: Så får vi istid og kan slå to fluer med ét smæk. Voksende trafik og koldere klima giver dobbelt efterspørgsel på olie og benzin! Vi må så bare håbe, at OPEC følger markedets spilleregler og sætter priserne ned.

Tillykke til alle de journalister, der har mod til at kalde lavere olie- og benzinpriser for ”en god nyhed”. Og i særlig grad tillykke til Klaus Hækkerup og de socialdemokratiske borgmestre, der tænker så langt frem.