Etisk nævn for velfærdsteknologi

– 21. november 2012

“ETIK: Et nævn bestående af patienter og personale skal vurdere velfærdsteknologiske løsninger, før de tages i brug i den offentlige sektor. Ellers bliver vi kørt over af teknokraternes vækstdagsorden, advarer tidligere medlem af Etisk Råd Klavs Birkholm.”

Sådan lyder underrubrikken i et interview, jeg netop har givet til Altinget.dk. Hvis nogen ønsker at læse det, kan man følge denne link: http://www.altinget.dk/velfaerdsteknologi/artikel/etisk-naevn-skal-vurdere-velfaerdsteknologi