Cyrano de Venstre

– 24. september 1996

Af KLAVS BIRKHOLM – ledende artikel i Dagbladet Information 24.september 1996

UFFE D’ELLEMANN er, foruden en drabelig fægtekunstner, i grunden også et poetisk gemyt, som imidlertid ved skæbnens ugunst er blevet udstyret med en kæmpemæssig næse. Efter års ensomhed har d’Ellemann nu kastet sine følelser på en blond og dydig dame af det bedre selskab, fru Marianne. Men på grund af sin legendariske næse anser d’Ellemann det ikke for tilrådeligt at bejle ansigt til ansigt – i stedet hvisker han fra det skjulte sine forføreriske og smægtende ord til sin tro væbner og talsmand, de Fogh, hvis stemme er berømt for at kunne høres helt op på femte balkon.

Om den velformede retorik overhovedet gør indtryk på fru Marianne; og om den, som i førsteudgaven af det klassiske drama, får hende til at kaste sine øjne på talsmanden frem for ophavsmanden; – derom får vi vistnok aldrig besked. For ind fra kulissen vælter nu de Foghs rival, den plumpe spielverderber, monsieur (uden de) Brixtofte.

– de Foghs tale var slet ikke galant, kun lutter hånsord mod småfolk, råber monsieur Brixtofte op mod balkonen. Skyndsomst trækker fru Marianne sig tilbage. Tæppefald i utide.

DET SKETE i Odense Congress Center, hvor pressen og 1800 Venstre-folk i weekenden bevidnede partiledelsen »fri til De radikale«. Næstformand Anders Fogh Rasmussen præsenterede et forslag til en velfærdsreform, der i påfaldende grad minder om et udspil sidste efterår fra Den alternative Velfærdskommission. Centralt i forslaget står idéen om en medborgerkonto, der drastisk skal reducere visse skattefinancierede indkomstoverførsler til fordel for en personlig (men tvungen) opsparing til velfærdsydelser. Hensigten er, at de bedre og bedst stillede husstande skal blive opmærksomme på prisen for en lang række af de velfærdsydelser, der idag opleves som gratis rettigheder.

Nedsæt f.eks. skatten med 6% for alle og indsæt i stedet det samme beløb på hver enkelt skatteyders individuelle medborgerkonto. Lad så børnecheck, orlovsydelser, efterløn, sygedagpenge for de første sygedage og andre overførselsindkomster, der ikke er socialt betingede, finansiere fra dén konto. Derimod vil Venstre ikke ændre finansieringen af de »kerneydelser«, der udgør maskerne i det sociale sikkerhedsnet – bistandshjælp, folkepension, førtidspension og ydelser ved langvarig ledighed eller sygdom.

HVORI består da frieriet? Jo, forklarer Venstre, forslaget fra Den alternative Velfærdskommission sigter mod »et kulturskred«, et mentalt opgør med den »forsørgerkultur« (eller »uafhængighedskultur«), som Marianne Jelved sidste år satte sin skarpe pegefinger på.

Kommer en medborgerkonto i underskud (f.eks. på grund af mange sygedage), skal staten dække det ind – så de svagest stillede ikke får forringede vilkår. Men kommer en konto i overskud, får den pågældende borger mulighed for at lægge en renteforøget opsparing oveni folkepensionen og arbejdsmarkedspensionen. Dog »skal der måske lægges et loft over, så personer med meget høje indkomster ikke i tillæg kan få en meget høj ekstrapension«.

Alt i alt skal »de økonomisk stærke familier vænnes til, at det hverken er naturligt eller rimeligt, at de skal trække på de offentlige kasser«. Samtidig skal skattelettelser i bunden fremme beskæftigelsen af kortuddannede, så de ikke længere må kategoriseres som ‘udstødte’.

SOM VEL efterhånden bekendt, er statsminister Poul Nyrup Rasmussen og finansminister Mogens Lykketoft stærke modstandere af hele denne tankegang. De mener f.eks. ikke, at ‘udstødningsproblemet’ er grelt. De er i det hele taget modstandere af velfærdsreformer, der vil fratage middelklassen nogle af dens velerhvervede rettigheder.

Til dem retter Anders Fogh Rasmussens rival nu sit frieri. Forslaget om en medborgerkonto er »asocialt«, siger Peter Brixtofte til Det Fri Aktuelt. Det vil »ramme de svagest stillede«, idet »velfungerende familier med meget lidt brug for offentlige ydelser vil få mere i pension« –  følgelig vil forslaget »aldrig i praksis blive Venstres politik«. Hvorfor Nyrups og Lykketofts organ straks kvitterer: »Anders Fogh Rasmussen repræsenterer højrefløjen i partiet, mens Peter Brixtofte står på venstrefløjen«.

 Sidstnævnte er efterhånden mest karakteriseret ved, at den står fast: De bedrestillede skal da ikke selv finansiere deres SU, deres børnecheck, deres sabbatorlov! Uanset hvor meget »velfærdssystemet er i vanskeligheder«, som Fogh Rasmussen igen og igen understregede.

Det er den helt store forvirring. Hvem er overhovedet den attråede belle dame sans merci? Var det måske henvendt til Brixtofte, da Venstres gruppeformand, Ivar Hansen sagde i Odense: »Lykketoft kan vælge mellem Hans og Holger«?

birk