Store Tænkere

Vi må lære at leve med det ufuldkomne og det ufornuftige i politik

– 14. juli 1995

Måske varer det tyve år, inden vi har udviklet et alternativ til de bankerotte ideologier, siger konservatismens kætter, John Gray. – Klavs Birkholms første møde med John Gray fandt sted på Jesus College i Oxford i sommeren 1995

Clinton år 1

– 20. januar 1994

Er det overhovedet muligt at genopfinde USA?

Der findes ingen ret til lykke

– 27. april 1993

“Idag er problemet ikke så meget, at mennesker tøver med at fremsætte moralske domme, men at de er uvillige til at argumentere dem igennem”, siger Christopher Lasch

Håbets kamp mod optimismen

– 20. april 1993

Christopher Lasch leverer et generalangreb på den herskende fremskridtsideologi – og søger at rekonstru­ere en alternativ tanketradition