Teknoantropologi

Superman er ikke længere fiktion

– 6. januar 2016

Idag skal vi præstere på en besynderlig abstrakt skala. Det kan en meget stor vifte af nye medicinske teknologier være os behjælpelige med

Om droner, terror og whistleblowers

– 30. november 2015

Sammenhængen mellem bomber i Mellemøsten og bomber i europæiske storbyer får amerikanske dronepiloter til at tage bladet fra munden

Den mørklagte medicinregulering

– 26. oktober 2015

En skandale, der i sin rækkevidde er langt alvorligere end sagen om VW’s snydesoftware, påkalder sig langt mindre offentlig opmærksomhed – hvorfor mon?

Teknologi og ordforråd

– 20. juli 2015

Det er højsæson for feriehilsner – men hvordan formulerer vi dem? Og hvilken betydning har det sprog, vi betjener os af?

Facebook og den nye almue

– 25. maj 2015

Den, der insisterer på at stå på egne ben og bevare myndigheden over sit eget liv, må i dag kæmpe mod et bombardement af modsatte påvirkninger

Biologer vil lægge bånd på sig selv

– 27. april 2015

Det er på høje tid, at ikke blot forskerne selv, men også de politiske systemer sætter klare regler for den genetiske videnskab

Appimatias

– 2. marts 2015

Vi hævder, at den individuelle frihed er større end nogensinde. Men ser man efter i sømmene, er det slet ikke tilfældet.

Sproget om døden

– 2. februar 2015

Organdonation og dødskriterium hører blandt tidens tungeste etiske dilemmaer. Men nysprog kan lette sagen og gøre det hele mere Facebook-like

“Et barn er født i Rehovot, halleluja!”

– 5. januar 2015

Snart kan vi få omformuleret den gamle salmelinje: “Guds engle sang med fryd derom” til det mere moderne: “Alverdens tv-stationer rapporterede eksalteret derfra”

Farvel til den praktiserende læge

– 8. september 2014

Den nye sundhedslov er del af en revolution, der er langt mere radikal end afskeden med huslægen i forrige århundrede