Teknoantropologi

En verden uden fuglesang?

– 4. august 2014

I løbet af halvtreds år har vi tilsyneladende intet lært af vores omgang med pesticider. Nu gentager historien om DDT sig

Det etiske sprog og hjertesproget

– 30. juni 2014

En ny undersøgelse dokumenterer tilsyneladende, at vores etiske valg er forankret i det sprog, vi betjener os af

Forsknings-ansvarlighed påkrævet

– 26. maj 2014

Tysklands Etiske Råd har taget et initiativ, der bør følges op i alle lande med farlig forskning på programmet

Sonja, Rita fra Rødovre og Det Etiske Råd

– 17. marts 2014

Hvis de bioetiske valg gøres til et spørgsmål om den enkelte, bliver ‘løsningen’ i reglen også meget enkel. Men de svære valg angår idag hele samfundet.

Solsorten skutter sig

– 10. februar 2014

I vores begejstring for nye teknologiers muligheder synes vi at have glemt digitaliseringens begrænsninger

Befriet fra svangerskabets byrde

– 6. januar 2014

Den gammeldags forplantningsmetode vil inden længe kunne afskaffes helt – så er vi fri for dét besvær!

Det uforudsigelige

– 25. november 2013

Hvis Big Data havde været tilgængelig for Stasi, ville Berlinmuren sandsynligvis aldrig være faldet. Når videnskabens “forudsigelser” bliver bestemmende

En etisk komponent i fremtidens patentlov?

– 21. oktober 2013

Når det drejer sig om at tjene penge i biotek-industrien, er der næsten aldrig plads til at bringe etik på banen

Nu ligner hun Gitte Stallone

– 15. juli 2013

Mens vi debatterer, om vi vil tillade medicinske teknologier, der forandrer vores følelseliv, er vi allerede i fuld gang – men måske uden at vide det

Den planlagte eksistens

– 25. februar 2013

Det kaldes “frit valg”, men myndighederne forventer, at alle træffer et bestemt valg: udskyd børnene! Det anses nemlig for ‘rationelt’ og ‘effektivt’.