Bioteknologi og bioetik

Om ydmyghed og skråsikkerhed

– 4. januar 2016

Viden, lærdom, erfaring, visdom – har vi opgivet enhver respekt for disse værdier? Skråsikkerhed kan også blive en boomerang

Den mørklagte medicinregulering

– 26. oktober 2015

En skandale, der i sin rækkevidde er langt alvorligere end sagen om VW’s snydesoftware, påkalder sig langt mindre offentlig opmærksomhed – hvorfor mon?

Død over Downs ?

– 20. oktober 2015

Når fundamentale valg flyttes fra folkestyrets offentlighed til embedsmændenes korridorer, er demokratiet nødlidende

Skal vi tage ham alligevel?

– 22. juni 2015

Efterhånden synes der måske at være et større behov for bedre test af folkestyret end af fostre

Biologer vil lægge bånd på sig selv

– 27. april 2015

Det er på høje tid, at ikke blot forskerne selv, men også de politiske systemer sætter klare regler for den genetiske videnskab

Sproget om døden

– 2. februar 2015

Organdonation og dødskriterium hører blandt tidens tungeste etiske dilemmaer. Men nysprog kan lette sagen og gøre det hele mere Facebook-like

“Et barn er født i Rehovot, halleluja!”

– 5. januar 2015

Snart kan vi få omformuleret den gamle salmelinje: “Guds engle sang med fryd derom” til det mere moderne: “Alverdens tv-stationer rapporterede eksalteret derfra”

En verden uden fuglesang?

– 4. august 2014

I løbet af halvtreds år har vi tilsyneladende intet lært af vores omgang med pesticider. Nu gentager historien om DDT sig

Det etiske sprog og hjertesproget

– 30. juni 2014

En ny undersøgelse dokumenterer tilsyneladende, at vores etiske valg er forankret i det sprog, vi betjener os af

Forsknings-ansvarlighed påkrævet

– 26. maj 2014

Tysklands Etiske Råd har taget et initiativ, der bør følges op i alle lande med farlig forskning på programmet