Teknoantropologi

Når ’viden’ får en helt ny betydning

– 21. januar 2013

Uden forudgående folkelig debat eller demokratisk beslutning er videnssamfundet ved at forvandle sig til noget ganske andet, end det oprindelig var

Ulykken, håbet og den lægelige ekspertise

– 29. oktober 2012

Diagnosen “hjernedød” bliver mere og mere flydende. Men det er en indsigt, der vanskeligt lader sig forene med den lægevidenskabelige kultur

Videnskabelig dødsforagt – på alles vegne

– 20. august 2012

Geo-engineering er det sidste nye forsøg på at løse klodens klimaproblemer med et såkaldt teknisk fix

Teknik, menneske, ansvar

– 29. juni 2012

Teknoantropologi. Nyt akademisk fag forbinder opfinderen med samfundet og undersøger de etiske konsekvenser af teknologien.

”Mennesket må som art overskride naturens visdom”

– 29. november 2011

Endnu står vi kun ved begyndelsen. Samtale med den svensk-engelske kognitionsforsker og transhumanist Anders Sandberg

Er børn med tre genetiske forældre på vej?

– 22. august 2011

En helt ny og avanceret metode til kunstig befrugtning er rykket nærmere lovliggørelse i Storbritannien

Hjernedoping, Fukuyama

– 12. april 2011

Fænomenet bliver mere og mere udbredt, både blandt studerende og på moderne netværksvirksomheder. Men hvad er følgevirkningerne?

Det Etiske Råds natur

– 31. januar 2011

Hvad betyder det, at Det Etiske Råd har fået til opgave at inddrage foreteelser “i naturen” på linje med bioteknologiske indgreb i mennesket?